چهارشنبه, 03 مرداد 1403
شناسه خبر:907

آموزش و پرورش : شاه کلید توسعه / حبیب نعمتی

  • انداز قلم
مقالات

(همایون باد مقام معلم به آنان که دانایی و توانایی را می آموزند. )

حاکمیت آن کشور نگاه مصرفی به حوزه تعلیم و تربیت ندارد و با گشاده دستی سهم زیادی از تولید ناخالص ملی را به آن اختصاص داده است؛ آموزش و پرورش آن سرزمین با محوریت معلمان فارغ البال و با تأکید بر آزمایش و تحقیق، رقابت و رفاقت، تفریح و سرگرمی و خلاقیت و نوآوری به دانش آموزان می آموزند با کار گروهی و مشارکت فعال و همدل و در کنار هم در مسیر توسعه و رشد باشند.

در سیستم آموزشی کارآمد آفتاب تابان معلمان با سخت کوشی و نظم و انضباط بسیار به دانش آموزان یاد می دهند : حتی یک دقیقه را نباید هدر داد؛ و نتیجه این تعامل چنان است که 91 درصد دانش آموزان گزارش کرده اند هرگز سخنان معلمان را نادیده نمی گیرند.

در کشور ما نیز قرار بوده برابر سند تحول بنیادین جایگاه آموزش و پرورش در سال 140‪4 با برخورداری از مربیان داری فضایل اخلاقی و شایستگی های حرفه ای به تربیت انسان های موحد، مومن، حقیقت جو، عدالت خواه و ظلم ستیز همت بگمارد و با نهادینه شدن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف به جایگاه نخست اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل سازنده و مؤثر با نظام های تعلیم و تربیت در سطح جهان باشد!!

ژاپن محروم از منابع طبیعی، سرزمین اساطیر و افسانه ها و ویران شده ی جنگ جهانی به چنان جایگاهی دست یافته که تمام دنیا آنان را می ستایند و سعی می نمایند در زمینه های مختلف از آنان الگو بگیرند و ایران ما با داشته های فراوان که به قلم نمی آید خسته و کم رمق اندر خم کوچه ی بی مدیریتی ها و سهل انگاری هاست.

راه کدام است؟ راه آن است که با شناخت وضع موجود و بهره گیری از سیاست های علمی و پویا به ترسیم آینده همت گماشت؛ باید باور داشت سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نتیجه بخش و تضمین آینده است؛ باید ايمان داشت تعلیم و تربیت سهم بسزایی برای بهتر زیستن دارد؛ باید به تعریف یونسکو از یادگیری و آموزش در سه حیطه : سر به منزله پایگاه اندیشه و عقلانیت، قلب به منزله کانون عشق و مهر و محبت و دست به منزله توانستن و کسب مهارت‌های ضروری زندگی باور داشت.

آری جامعه تحول خواه و تحول آفرین نتیجه آموزش معلمان توانمند و آموزش دیده است تا بتوانند انسان هایی با اطلاعات لازم و ضروری برای شناخت خویش و جهان پیرامون شان آموزش دهند :آری آموزش و پرورش شاه کلید توسعه است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت به نمایش گذاشته خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!