چهارشنبه, 03 مرداد 1403

شنیده ها حاکی از آن است که

شنیده ها حاکی از آن است که دوتیم امید و پرسپلیس روستای زیارت امسال در جام بخش مرکزی شرکت می کنند ولی نکته در این است که چند بازیکن مشترک دارند و برای این موضوع باید فکری کرد. گویا بازیکنانی که از...
مدت هاست که پروژه ی شهریت روستای زیارت در دست آقایان می باشد. و هنوز خبری قطعی مبنی بر این کار نرسیده است. راستی زیارت شهر شود بهتر است یا روستا بماند؟
شنیده ها حاکی از آن است که آقای قدرتی در حال استعفا از سمت دهیاری روستای زیارت می باشند. انگیزه و صحت و سقم آن هنوز روشن نیست  و باید منتظر باشیم تا....
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!