جمعه, 01 تیر 1403
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!
جزییات
Avatar
مشخصات کاربر
(انتخابی)
(انتخابی)
انصراف