چهارشنبه, 03 مرداد 1403
شناسه خبر:909

کارنامه ( امتحانات ، انتخابات ) / حبیب نعمتی

  • انداز قلم
مقالات

تبیین کارنامه حاکمیت بماند برای صاحب نظران و مطلعین ولی دوگانه دیگر  به حد وسع چنین است : کارنامه احزاب نشان می دهد که متأسفانه قارچی و فصلی هستند؛

 

فصل امتحانات : آموزش و پرورش باید انسان هایی که اطلاعات لازم برای شناخت خویش داشته باشند را آموزش دهد تا با آن تصویر دقیق از خود و جهان پیرامون داشته باشند؛ آموزش باید با واقعیت مطابقت داشته باشد بدین معنی که دانش آموزان بتوانند بین آنچه آموزش می بینند و آنچه در زندگی واقعی شان رخ می دهد ارتباط برقرار کنند؛ تعلیم و تربیت باید در جهت اقناع نیازهای اساسی دانش آموزان و برایشان نشاط‌آور و خوشایند باشد؛ در آموزش و پرورش شایسته بایستی معلمان و دانش آموزان احساس منزلت، عزت و قدرت داشته باشند.

این باید ها تا حدود زیادی با کارنامه دانش آموزان ارزیابی می شود : کارنامه میزان دانایی و توانایی آنان را نشان می دهد که موجب تألمات است که بگوییم موفقیت ها حداقلی است و بدلایل فاصله آموزشی، نداشتن تعامل سازنده با نظام های آموزشی، سیاست زدگی آموزش و پرورش و فارغ البال نبودن معلمان تا شرایط مطلوب فاصله است.

فصل انتخابات : انتخابات به معنای به گزینی و مبتنی بر شمارش آرا از شاخص های مهم دموکراسی است که با آن قدرت توزیع عادلانه می یابد؛ انتخابات راهی است برای تغییر از مسیر صندوق آرا؛ انتخابات پروسه ای است که سازوکارهای قبل، حین و بعد آن بسیار مهم است؛ انتخابات اصلاح امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعي است ؛ همه ی این ها با انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی شکل می گیرد که اضلاع چنين انتخاباتی حاکمیت، احزاب و مردم هستند.

تبیین کارنامه حاکمیت بماند برای صاحب نظران و مطلعین ولی دوگانه دیگر  به حد وسع چنین است : کارنامه احزاب نشان می دهد که متأسفانه قارچی و فصلی هستند؛ انتخاباتی اند؛ چند روزی هستند و چند سالی نیستند؛ چنان که باید شناسنامه ندارند و اعضاء هم الزام و التزامی ندارند و به نام و نانی کوچ شان زیاد است؛ بنابراین کارکرد احزاب اگر نگوییم صفر است نزدیک به صفر است.

کارنامه مردم نیز گویای واقعیت تلخی است؛ در پروسه قبل و حین انتخابات هستند ولی در مرحله بعد که نتیجه است دست شان کوتاه و خرما بر نخیل.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت به نمایش گذاشته خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!