چهارشنبه, 03 مرداد 1403

یادداشت

کار بزرگ و فوق توان علی و مانند او در گذر ایام ماندگار است و الهام بخش .
نوروز و هویت ایرانی
  در میان همه اقوام وملل جهان، از عهد باستان تا اکنون و تا همیشه جشن و شادی  و آیین های خاصی مرسوم و معمول بوده و هست، که آن ها را ارج گذاشته و این روزها و مناسبت های خاص را مستمسکی برای گردهم آیی...
 شجریان ماحصل و چکیده ای از آثار ستارگان ادب پارسی را با آواز خود جاودانه تر ساخته است .
نوروز باستانی و ماندگاری ملت و سرزمین ایران
نوروز باستانی و دیگر یادگار های ارزشمند و برجای مانده از نیاکان ما در زمره ی مستحکم ترین ستون ها و از عوامل اصلی بقا و ماندگاری ملت ایران و ایران زمین تا کنون ‌بوده است و در آینده نیز خواهد بود.
محمد جواد اله یاری:
زمانی که پادشاهان تمدن بین النهرین، سومر، اکد، بابل واشور واقع در خاک عراق نابسامان امروزی، برلوح ها و ستون های یادبودشان پوست کندن وسلاخی مغلوبین ومخالفینشان رابه نمایش می گذاشتند؛ پادشاهان ایران...
 یادداشتی قابل تامل از محمدجواد اله یاری: دردی جانسوز و ویران گر دامن خانواده ها را گرفته است   امروز صبح ورودی روستای زادگاهم زیارت دشتستان، مردی سال خورده  راکه نسبت به اینجانب لطف ومحبت...
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!